Jan Oorlog Jeroen Bouwens zit bij òòns in de femilie!

Jeroen Bouwens òònze nuuwe Jan Oorlog

Jeroen Bouwens òònze nuuwe Jan Oorlog

Bietboerkes & Meerminnekes!

As ‘jongste’ telg van òònze gròòte leutfemilie, is op d’n 11de van de 11de Jeroen Bouwens uit de boerekòòl tevore gekomme as de nuuwe Jan Oorlog van Strienestad! Meej zijn as pliessie ’ebbe we ’n écht femiliemèèns in ’uis g’aold en meej minder ’adde we vaneiges ok gin genoege genome!

Jeroen z’n deejenao ’oefde we nie te teste, wàànt we wiese al wel dat ’ie uit ’n stikgèèf Stéénberregs karnevalsnest stamt, da kon je tig jaor geleeje al aon z’n nuske zien, toen t’ie jeugdnarreke was. En toen zullie Joey Jantje Oorlog wier, was t’r immaol gin ’ouwe mir aon. Zoow drao t’ie wies da Toine Loos z’n pliessiepak aon de willege ging ’ange, begon ’t bij Jeroen te kriebele as ’n gek, om in de voetspore van z’n zeun te treeje. Zo’n femiliekwaoltje, daor kan t’ie zeker dees karneval meej uit de voete, wàànt ’t nuuwe motto is:

’T ZIT BIJ ÒÒNS IN DE FEMILIE!

Alle bietboere en meerminne in ’t Gèèfste Plekske aon de Vliet zijn ommes as broeders en zusters vor mekaor. As één gròòte ‘eppie femmelie’ dele we ’ier lief en leed en ’ebbe we van nature ’n aongebore gen meej gekrege om féést te kunne viere. Da d’is t’r ok nog es meej de paplepel ingegote, daor zijn we zogezeed vor in de wieg geleed en in òònze moerstaol meej gròòt gebrocht.

W’ebbe bovedien allemaol ’n aordje naor òòns vaortje en as we mar lekker aon ’t dweile zijn, dan ’eb je gin kind aon òòns! Alle neuze wijze n’ier, zeker meej karneval, dezellufde kàànt op en as bloedverwàànte kenne we in Strienestad glad gin kouwe kàànt! Dus laot die stambòòm de kommede tijd nog mar effe wijer groeie, dan zijn we straks meej karneval echt één gròòte femilie!

Vrijwillige donatie
Donateur worden? Scan of klik QR
Archieven
Sponsorkliks