1970-1979

1970 We staon all’op scherp!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Gerard Krijnen
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Jack de Regt
Deftige Flodder: Jack van Terheyden
Motto: We staon all’op scherp!

KOEPLET 1
WE WOUWE N’ES LEKKER STEMME GAON
MEDERN: OPP’UN MESJIEN
MAR DA PLAN DA VIEL IN DUIGE
T’IS DAOROM D’AMME “SCHERRUP STAON”
EN POLLETIEK GEZIEN
OVERALL’UN PUNT AON ZUIGE
DE KLUP DIE – DA VANN’ONZE CENTJES KAN
DIE MAOKTE D’R AV’VAST UN POTJE VAN
AL “STAON WE N’OP DE LAT”
D’R ZIT WADD’IN ’T VAT

REFREIN
UT WORD’UN FEEST
WE GAON VERJAORE
DA D’EMME DAOR’VA’TRENT AL DUUZEND KEER GEDAON
WE ZIJN BEGONNE MEEJ’ NAOR T’SAS TE DWEILE
EN NAAUW BEKÁÁNT’ALL’ELLEF JAORE AONN’UT KWEILE
WE KOMME VOR’ÈÈST
NIE TOT BEDAORE
OMDA’WE NAAUW’AW’WIR OP SCHERRUP STAON!


1971 We vliege z’elf!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Leo Delhez
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Jack de Regt
Deftige Flodder: Jack van Terheyden / Christ Gabriels
Motto: We vliege z’elf!

REFREIN
K’EB ZE DEEZE KEER ‘ES LEKKER LAOTE VLIEGE, ENN’IK DOCHT
DADD’IK DEUR DE VUILE WOLLEKE NAOR ONS VLIEGVELD WIER GEBROCHT
MAR VOR DAMME GAÈF ONS RONDJES KUNNE DRAAI’JE
MOTTE WE DA’VE’TRENT AON ’T SAS NOG VEUL BEGAAI’JE
WANT AL ZITT’ER NOU SEBIET UN MAKSIE LUCHJE N’AON
EN ZIJN ME N’ELLUF JAOR GELEJE NAOR DE MAON GEGAON
IK BLIJF DWEILE ENN’UT ZAL TER NIE OM LIEGE
OKK’AL ZIEN’K ZE SOMMED’EEN NOG VEUL MEER VLIEGE….

KOEPLET 1
WE SPRINGE VOOR DE VARRIE”JAASSIE WEER ‘ES UITT’EN BAAND
UT GING GEWOON VANN’EIGES EN ’T STING Z’ELLUF IN DE KRAANT
ME VLIEGE NOU WELL’ERRUG ‘OOG, DA KUNNE WIJ BEST DOEN
WE SLAAN DRIE VLIEGE INN’ÉÉNE KLAP : WE KIJKEN NIE OPP’UN MULJOEN…


1972 We staampe n’op jubeltenen!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Leo Delhez
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Jan Konings
Deftige Flodder: Rene Sebregts
Motto: We staampe n’op jubeltenen!

REFREIN
D’R ZITT’AL LÀÀNK WADD’IN DE LUCHT,
ETT’OK GEROOKE?
IK KOMM’AL LEKKER IN M’N FÈÈSTELUKKEN DOEN;
UTT’IS GÈÈN KATTEPIES, O’NEE WE KRIJGEN ‘UN KE’DOOKE:
UN NUUW GEMÈÈNTE-KOT, DÀ KOS NOG GÈÈN M’LJOEN.
W’EBBE NIEJ’ÈÈNS UN KOMMITEEKE
EN WE ZOEKEN ONS EIGE ROT
WÀÀNT WE ZOUWE WEL WILLE FÈÈSTE
MAR WE WEETE NIEJ’OEW’UT MOT.
VAN DÀ’ LEUTIG-ZITTE-WACHTE
KRIJ’K DE KRÀÀMP,
DÀR’’ OMDÀ’K NOUW ‘AV’VAST MEEJ’
JUUBELTÈÈNE STÀÀMP.

KOEPLET 1
K’EB DE KRIEBEL IN M’N KUITE
WÀÀNT ‘IK EBB’UT GOET ‘ONT’OUWE:
ZE LOPEN OP ‘T STAD’UIS TE FLUITE
JA WE MOTTE EEN FEES’SJE BOUWE
DE WIJZE’ EBBEN ‘UT UITGEMÀKT
DA’ WIJ ‘IER MEEJ MEKAOR
TE KLITTE-ZITTE N’OPP UNNEN’ÒÒP
AL ZEEVEN’ONDERD JAOR


1973 We gooije wir oog n’ooge!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Leo Delhez
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Jan Konings
Deftige Flodder: Rene Sebregts
Motto: We gooije wir oog n’ooge!

Jeugdgevolg
Prinsje: Clemens Suykerbuyk
Narreke: Kees Vermeulen

REFREIN
WE KRIJGE NOUW ALLEMAOL NU’LOTJE N’IN DE LOTERIJ,
DU’N ‘EERSTE PRIJS WA NUUWE RUIMTE, WÀÀNT DA’D’OOR T’ER BIJ.
DAOR ZUMME’Z’IN DEN BOS US MEEJ’ GAON PESTE,
WE GAON OVERAL NAOR TOE, MAR NIE NAOR ‘T WESTE.
UT MAOKT’ONS NIKS. D’ATT’ALTIJD VRIEST EN DAN WIR DOOIT,
AJJE MAR ZURRUGT D’AJJE OOG N’OOGE GOOIT.

KOEPLET 1
T’ IS AW’WIR UN TIJD GELEEJE D’AKK’UN LEUTTUG SMOELTJE N’AD
WAOR DA D’IS GEBLEEVE MOJJE MAR NIE VRAOGE
MAR DE KRIEBEL ZITT’UN BIETJE N’IN DE LUCHT,
EN DAOROM GAON’K SOMME D’ÉÉN WIR GÀÀUW’UN LEKKER GOKJE WAOGE.
WÀÀNT’AL ZITTE’UT NIE ZO NET, EN KOSTT’UT CENTE TOTT’EN MET,
Z’EBBE TOCH VORR’ONS UNN ÍJZERE KEZIENO WEGGEZET.

Van de Carnavalsliedjes uit 1973, 1974 en 1975 is geen singeltje uitgebracht. Deze versie is een compilatie van de refreinen uit die jaren, ingezongen door De Nar meej de Blààuwe Snor (Ad Vermeulen).


1974 Ut ekke n’is van de dam!

Prins: Jan van Essen (Prins Strienius II)
Nar: Ad Vermeulen (De Nar meej de Blààuwe Snor)
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Kees Bosmans
Deftige Flodder: Peter van Drunen
Motto: Ut ekke n’is van de dam!

Jeugdgevolg
Prinsje: Clemens Suykerbuyk
Narreke: Kees Vermeulen
Mussekoninkje: Sjaan van Opdorp
Leutvrouwke: Dinny Jansen

REFREIN
GOOIJ D’OEW SJAGGERIJN MAR OPP’N HÒÒP
ZUURE SMOELE ZIJN D‘R ALTIJD NOG TE KÒÒP!
DA’ GESJEIK MOTT MARR’US UIT ZIJN
KRÈG DE “RAM BAM-BAM”
ERREMKES OM’ÒÒG
UT “EKKE N’IS VAN DE DAM!”

KOEPLET 1
ZIJ J’OK EENERZJIE AON ’T SPAORE
K’EMMER MUM ZAKKE N’AL VAN VOL
EIJ J’OK OUWE DWEILE G’AMSTERD?
KUNNE ME SAOME N’OP DE N’OL!
UT ZIT WIR IN DE LOCHT,
EN WITTE WADD’IK DOCHT?
T’IS ALLEMAOL NOG ZONDER BON
WÀÀNT LEUT IS T’ER GENOGT!

Van de Carnavalsliedjes uit 1973, 1974 en 1975 is geen singeltje uitgebracht. Deze versie is een compilatie van de refreinen uit die jaren, ingezongen door De Nar meej de Blààuwe Snor (Ad Vermeulen).


1975 Wa stik mijn un bos peeje!

Prins: Eling ten Hoope (Prins Lucas I)
Nar: Ad Vermeulen (De Nar meej de Blààuwe Snor)
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Kees Bosmans
Deftige Flodder: Peter van Drunen
Motto: Wa stik mijn un bos peeje!

Jeugdgevolg
Prinsje: Michel van Agtmaal
Narreke: Kees Vermeulen
Mussekoninkje: Sjaan van Opdorp
Leutvrouwke: Dinny Jansen

KOEPLET 1
OO’ KIEDOOW
’T IS WIR ZOOW
WE KRIJGE N’UN PORSIE LEUT KEDOOW
ENN’ AZZ’IK NOUW
UN FEESTJE BOUW
LEER IKK’UT WIR LEKKER GAUW

KOEPLET 2
AK DANN’IN MUN ZAKSKE BLAAS
PIEPT A DD’AS MEZIEK
OKK’AL IZZ’UT FEITELIJK
DUNNE’N OP NE RIEK

REFREIN
MUN NEUZ’UIT, WA STIK MIJN’UN BOS MEEJ PEEJE NOUW.
GEBEETE WOR JE DEUR D’N ON OF DEUR DE KAT.
MEDD’ALLE N’INSPRAAK OUWE MN N’UT TOCH NIE DROOG
VAN BUITE N’EN VAN BINNE ZIJN ME NAT.

Van de Carnavalsliedjes uit 1973, 1974 en 1975 is geen singeltje uitgebracht. Deze versie is een compilatie van de refreinen uit die jaren, ingezongen door De Nar meej de Blààuwe Snor (Ad Vermeulen).


1976 Heej, speul j’ok meej!

Prins: Eling ten Hoope (Prins Lucas I)
Nar: Ad Vermeulen (De Nar meej de Blààuwe Snor)
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Kees Bosmans
Deftige Flodder: Kees de Jong
Motto: Heej, speul j’ok meej!

Jeugdgevolg
Prinsje: Michel van Agtmaal
Narreke: Kees Vermeulen
Jantje Oorlog: Leo Jumelet
Mussekoninkje: Sjaan van Opdorp
Deftig Floddertje: Tonny Smout
Leutvrouwke: Dinny Jansen

REFREIN
HEEJ SPEUL J’OK MEEJ?
OP DE KERMIS VAN DE LEUT.
IK BEN GEWOON NIET MIR ‘T OUWE,
GA N’OK IS LEKKER MET MIJN SJOUWE.
IN DE MALLEMEULE VAN PLEZIER,
EN IN DE KROEGE VOLOP BIER.
WE DRAOGE WAOTER NAOR DE ZEEJ,
HEEJ, SPEUL J’OK MEEJ?

KOEPLET 1
VAN POLLETIEKE POPPEKAST, ‘EBB IK MIJN BUIK AL VOL
IK GAON SUBIET MEEJ ALLEMAN VIER DAOGE AON DE ROL
VIER DAOGE AON DE ROL

KOEPLET 2
HEJJE NET AS IK DE KRIEBUL AL, NAUW DAT KOMT DAN GOED UIT
DAN GAON WE SAME NAOR UT BAL, MEEJ FEESTNEUS EN EEN FLUIT
MEEJ FEESTNEUS EN EEN FLUIT


1977 Vusiere zumme’ nut!

Prins: Eling ten Hoope (Prins Lucas I)
Nar: Ad Vermeulen (De Nar meej de Blààuwe Snor)
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Dries van Renssen
Deftige Flodder: Jack Mol
Motto: Vusiere zumme’ nut!

Jeugdgevolg
Prinsje: Michel van Agtmaal
Narreke: Marcel Dam
Jantje Oorlog: Leo Jumelet
Mussekoninkje: Mark Koenraadt
Deftig Floddertje: Tonny Smout
Leutvrouwke: Lizet van de bogaert

REFREIN
WE ZIJN NIE GAAUW TUVREE-JE
IN N’ONZE STRIENESTAD
WE WILLE ALTIJD BEETUR
WE WILLE WELLIS WAT
MAOR NAAUW WE ’T GAON VURSIERE
ZET T’IK M’N MASKE N’OP
IK ZET DAN AS ‘ET EFFE KAN
DE ZAOK WIR R’OP Z’N KOP

KOEPLET 1
DRIE TONNE KREEGE WE ZO MAR
VURSIERE ZUMME’NUT
DAOR WAORE ME DAN OK MEEJ KLAOR
VURSIERE ZUMME’NUT
WE KREEGE N’OK UN MOOI-JE STOEP
VURSIERE ZUMME’NUT
DAOROP ZIT AL ‘ONDEPOEP
VURSIERE ZUMME’NUT

KOEPLET 2
WA GAON ZE DOEN MEE J’ONZE VLIET
VURSIERE ZUMME’NUT
DEUR ’T VUIL ZIEN WE ‘ET WAOTER NIE
VURSIERE ZUMME’NUT
IN ZUID ZIJN WE BEKAANT T’AL KLAOR
VURSIERE ZUMME’NUT
HUPPEKEEJ NAOR NOORD DAN MAOR
VURSIERE ZUMME’NUT


1978 Op mun eige n’outje!

Prins: Eling ten Hoope (Prins Lucas I)
Nar: Ad Vermeulen (De Nar meej de Blààuwe Snor)
Jan Oorlog: Tiny van Meer
Mussekoning: Dries van Renssen
Deftige Flodder: Jack Mol
Motto: Op mun eige n’outje!

Jeugdgevolg
Prinsje: Kees Willegers
Narreke: Marcel Dam
Jantje Oorlog: Kees Everaert
Mussekoninkje: Mark Koenraadt
Deftig Floddertje: Jos Timmermans
Leutvrouwke: Lizet van de bogaert

REFREIN
IK BEN GIN POPPEKE, AON ’N TOUWKE
DWEILE ZIT ME IN ‘ET BLOED.
MEE ’N PILSKE IN M’N KLAUWKE
EN ’N GLIMLACH ROND M’N TOET
DAN BEN IK, NOG LANG GIN OUDJE,
AS IK DE MEZIEK WIR HOOR
DWEIL IK OP M’N EIGE N’OUTJE
EN IK GAON D’R STEEDS MEE DOOR.

KOEPLET 1
WE MOTTEN ‘ET VOR ‘ET EERST, ZONDER D’N BURGER DOEN,
WAANT ONZE EIGE JAN, DIE GING MET Z’N PENSIOEN.
IK MOT DUS DEEZE KIR, OP EIGE BEENE STAON,
EN ZAL DAN ZOGEZEED, OP MUM EIGE N’OUTJE GAON.

NEE! NEE! NEE!

KOEPLET 2
AS IK DAN PIEREWAAI, DEUR ZOO’NE ZAOL MEE LEUT,
DAN HEB IK ZO M’N DRAAI, EN WOR IN G’EEL NIE TEUT.
EN ASJE MIJN ZIET GAON, DAN ZOEKT’ET ZELF MAR UIT.
IK BEN IN STRIENESTAD, OP MUN EIGE N’OUTJE UIT.


1979 Bekijk ’t mar!

Prins: Eling ten Hoope (Prins Lucas I)
Nar: Ad Vermeulen (De Nar meej de Blààuwe Snor)
Jan Oorlog: Guust Brouwers
Mussekoning: Dries van Renssen
Deftige Flodder: Jack Mol
Motto: Bekijk ’t mar!

Jeugdgevolg
Prinsje: Kees Willegers
Narreke: Jeroen Bouwens
Jantje Oorlog: Kees Everaert
Mussekoninkje: Martin Vree
Deftig Floddertje: Jos Timmermans
Leutvrouwke: Yolanda Willegers

REFREIN
VRIJF J’OGE ‘ES UIT, ’T IS OSSE VORUIT
BEKEK UT MAR ‘ES VAN DE GOEIE KAANT
MEEJ BRILLEKUS OP, ’N LAAMP OP JE KOP
DAN LOP JE MAR JE NUSKE N’ACHTEROP
EN JUUK UT AON JE OOGE AS ZE OPE BLIJVE STAON
DAN EJJAL EEL WA DWEILE AON JE NEUS VORBIJ ZIEN GAON.
BEKEK UT MAR WEER EN KNIPOOG ’N KEER
MEE KARNAVAL DAN ZIE JE ZUVVEL MEER

KOEPLET 1
ZE WAREN LAATST IN STRIENESTAD AAN ’T VROETE IN DE GROND
DE POTTE EN DE BOTTE VLOGEN METERS IN ’T ROND
ZE BLEKE DAOR TE ZOEKE NAAR UT OUWE VAN DE STAD
EN VONDEN EEN SKELET DAT VROEGER RUGGEKLACHTE AT.

KOEPLET 2
OK IN DE VEERWEG, DAOR IN NOORD WORDT EEL WA AFGESJOUWD
ZE ZETTE EEL VEUL UIZE DAOR, DA WOR WEL VOLGEBOUWD
EN VLAK DAARBIJ DAOR KOMT ER NOG EEN REKREASIESTAD
VOOR SPORTE BINNE, BUITE EN EEN GROOT INSTRUKTIEBAD.

Vrijwillige donatie
Donateur worden? Scan of klik QR
Archieven
Sponsorkliks